Beata Butwicka

Strategia PR

Kocha słowa, ich budowę, pochodzenie i znaczenie. Wie, że wiele można zdziałać dobrym słowem. W prowadzonych przez agencję długofalowych programach media relations pełniła dedykowane funkcje: Rzecznika Prasowego lub Pełnomocnika Zarządu ds. kontaktów z mediami. Jest również doświadczonym strategiem; autorem lub współautorem wszystkich strategii i programów PR opracowanych i wdrożonych przez agencję. Od listopada 2018 roku pełni jednocześnie funkcję wiceprezesa zarządu ds. PR w Fundacji Nasza Ziemia – koordynującej od 25 lat Akcję Sprzątnie Świata – Polska. Prywatnie, miłośniczka kryminałów. Wielka admiratorka Herkulesa Poirot i Komisarza Jules’a Maigret.
strona

Get In Touch
Beata Butwicka - Preludium Agencja PR | Usługi public relations | Marketing | Wrocław