„W każdym kryzysie ukryta jest szansa.``
Eckhart Tolle

Nikt nie lubi, kiedy wydarzenia zwiastują kryzys. Rzadko kiedy potrafimy się odpowiednio wcześnie do niego przygotować. Nasze doświadczenia pokazują również, iż w przypadku inwestycji czy projektów, w których niezbędna jest akceptacja społeczna, czy wsparcie władz lokalnych warto działać z dużym wyprzedzeniem, niż działać w obliczu kryzysu. Jednakże, kiedy nagle znajdziemy się w samym środku sytuacji problemowej, sprawdziliśmy to wielokrotnie, potrzebna jest nie tylko wiedza, i odpowiednie umiejętności. Zdecydowanie i pewność podejmowanych działań wynikają właśnie z doświadczenia, którego nie zastąpi nawet najbardziej aktualna teoria.  Dbamy, więc o to, aby w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej zastosować takie narzędzia, które pomogą nie tylko zażegnać destabilizację, ale otworzą nowe możliwości. Bowiem w naszym rozumieniu każdy kryzys wzbogaca o cenne doświadczenia, przez co staje się szansą na wypracowanie nowych mechanizmów tworzenia pożądanego wizerunku i poprawnych relacji danej organizacji z otoczeniem. W obrębie strategii budowania relacji i komunikacji ze strategicznym otoczeniem w tym kryzysowych podejmujemy się następujących działań:

  • Diagnozowanie sytuacji wyjściowych w tym potencjalnych zagrożeń czy kryzysów.
  • Opracowywanie programów wychodzenia z kryzysu.
  • Przygotowujemy strategię zarządzania informacją we wszystkich grupach interesariuszy w tym dedykowane sprawie media relations.
  • Budujemy zwarte i zrozumiałe przekazy, oraz dobieramy odpowiednie nośniki dla komunikatów.
  • Oferujemy zgodnie z przygotowaną strategią zastępcze biuro prasowe lub rzecznictwo prasowe.
  • Przygotowujemy osoby decyzyjne w firmie do wystąpień.
  • Organizujemy spotkania, rozmowy, debaty lub mediacje.
  • Projektujemy odpowiednie narzędzia pomiaru i kontroli efektów.

Dla kogo pracowaliśmy

Sytuacja kryzysowa - Preludium Agencja PR | Usługi public relations. | Wrocław Gdańsk Łódź Poznań Katowice